Raporty bieżące ESPI

23/2010 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E

2010-07-19

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E