Raporty bieżące ESPI

30/2020 Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zakończenie postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty (24-06-2020 g.15:41)

2020-06-24

29/2020 Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zakończenie postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty (24-06-2020 g.15:41)