Raporty bieżące ESPI

31/2010 Zawiadomienie pana Włodzimierza Kocik - Prezesa Zarządu TESGAS S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.

2010-08-13

31/2010 Zawiadomienie pana Włodzimierza Kocik – Prezesa Zarządu TESGAS S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.