Raporty bieżące ESPI

32/2010 Zawiadomienie pana Piotra Majewskiego - Wiceprezesa Zarządu TESGAS S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.

2010-08-13

32/2010 Zawiadomienie pana Piotra Majewskiego – Wiceprezesa Zarządu TESGAS S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.