Raporty bieżące ESPI

33/2010 Zawiadomienie pani Marzenny Kocik - Członka Zarządu TESGAS S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.

2010-08-13

33/2010 Zawiadomienie pani Marzenny Kocik – Członka Zarządu TESGAS S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.