Raporty bieżące ESPI

35/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 21.07.2020r (21-07-2020 g.21:30)

2020-07-21

35/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TESGAS S.A. w dniu 21.07.2020r (21-07-2020 g.21:30)