Raporty bieżące ESPI

6/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.

2013-05-24

6/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 roku oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 roku.