Kontakt

Siedziba firmy:

ul. Batorowska 9
Dąbrowa
62-070 Dopiewo

NIP:  777-25-27-260

e-mail: tesgas@tesgas.pl

 

Sekretariat:

Tel. 61 89 01 600
Fax 61 89 01 602

Wiadomości

DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT

2009-07-08

W dniu 8 lipca 2009r. na rynku NewConnect zadebiutowała Spółka TESGAS S.A.

- zgodnie z Uchwałą Zarządu GPW S.A. nr 292/2009 w sprawie wprowadzenia

do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii Bi D

oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela.

Do obrotu trafiło 1,3 mln praw do akcji.
 

Dokument Informacyjny Spółki Tesgas S.A.

 

 

Lista wiadomości