Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu TESGAS S.A. (według akcji)

 • Włodzimierz Kocik - 22,31%
 • Marzenna Kocik - 18,28%
 • Piotr Majewski - 5,15%
 • ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - 11,01%
 • VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 - 10,2%
 • Opokoa TFI - 7,34%
 • PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny - 7,25%
 • Pozostali akcjonariusze - 18,45%

Aktualna struktura akcjonariatu TESGAS S.A. (według głosów)

 • Włodzimierz Kocik - 30,62%
 • Marzenna Kocik - 25,05%
 • Piotr Majewski - 6,67%
 • ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - 7,65%
 • VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 - 7,08%
 • Opokoa TFI - 5,09%
 • PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny - 5,04%
 • Pozostali akcjonariusze - 12,81%
akcje TESGAS S.A. ilość akcji rodzaj akcji ilość głosów ilość akcji w obrocie
seria A 5 000 000 uprzywilejowane co do głosu 10 000 000 0
seria B 750 000 zwykłe 750 000 750 000
seria C 300 000 zwykłe 300 000 300 000
seria D 1 300 000 zwykłe 1 300 000 1 300 000
seria E 4 000 000 zwykłe 4 000 000 4 000 000
suma: kapitał, głosy 11 350 000   16 350 000 6 350 000

Dodatkowe informacje: